Trapistin

Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin

V preteklosti so trapisti veliko prispevali k razvoju regije, z novimi znanji in veščinami na različnih gospodarskih področjih. Sledi rajhenburških trapistov so danes še vedno zelo močne na posavskem podeželju.

Hiša trt, vina in čokolade KUNEJ se je kot partner v projektu »Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin« povezala s Kulturnim domom Krško, enotama Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg z željo, da se dediščino trapistov rekonstruira tako, da bi jo uporabili v praksi, pri razvoju novih izdelkov kot je čokolada.

Projekt je sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. Izbran je bil na 4. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi Leader. Uresničuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013.

Več informacij o projektu (Partnerji projekta, Povzetek projekta, Faze projekta, Trajnost projekta in Inovativnost projekta) najdete na naslednji povezavi: www.mestnimuzejkrsko.si/trapistin»Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja vodilni partner Kulturni dom Krško. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«